PROSTĚ JE NESROVNáVáTE SPRáVNĚ. GENERáLNí ŘEDITEL SPOLEČNOSTI INTEL UVEDL, ŽE NENí NUTNé VĚNOVAT POZORNOST VýKONU CPU V BENCHMARCíCH - ZPRÁVY

Prostě je nesrovnáváte správně. Generální ředitel společnosti Intel uvedl, že není nutné věnovat pozornost výkonu CPU v benchmarcích{h1}
Redakce Choice
Taková popularita nikdy nesnila o vlajkových lodích. 5 milionů předobjednávek Black Shark 3 za 48 hodin
Taková popularita nikdy nesnila o vlajkových lodích. 5 milionů předobjednávek Black Shark 3 za 48 hodin
V současné době zůstává Intel nesporným lídrem, pokud jde o podíl na trhu procesorů jako celku, ale z hlediska technologií a atraktivity produktů ve většině segmentů naopak působí jako dohon.