JAPONSKO ZVáŽí OTáZKU VYTVOŘENí JEDNOTNé INFRASTRUKTURY PRO DIGITáLNí PLATBY - ZPRÁVY

Japonsko zváží otázku vytvoření jednotné infrastruktury pro digitální platby{h1}
Redakce Choice
Taková popularita nikdy nesnila o vlajkových lodích. 5 milionů předobjednávek Black Shark 3 za 48 hodin
Taková popularita nikdy nesnila o vlajkových lodích. 5 milionů předobjednávek Black Shark 3 za 48 hodin
Tři největší banky v Japonsku zřídily výzkumnou skupinu, která zváží vybudování společné infrastruktury zúčtování pro digitální platby. Tuto iniciativu podpořila centrální banka a finanční regulátor.