IDC OČEKáVá, ŽE CELOSVĚTOVé DODáVKY SMARTPHONŮ V ROCE 2020 POKLESNOU O 11,9% - ZPRÁVY

IDC očekává, že celosvětové dodávky smartphonů v roce 2020 poklesnou o 11,9%{h1}
Redakce Choice
Huawei je lídrem na globálním trhu smartphonů již dva měsíce po sobě
Huawei je lídrem na globálním trhu smartphonů již dva měsíce po sobě
Podle prognózy IDC se globální trh se smartphony v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 zmenší o 11,9%. Celkově bude za rok dodáno 1,2 miliardy zařízení. Prediktory vycházely z dosud největší kontrakce trhu