JEDNODUCHá, ALE VELMI UŽITEČNá INOVACE V PROHLíŽEČI GOOGLE CHROME. PROHLíŽEČ SE ZMĚNí NA BEZPLATNý EDITOR PDF - ZPRÁVY

Jednoduchá, ale velmi užitečná inovace v prohlížeči Google Chrome. Prohlížeč se změní na bezplatný editor PDF{h1}
Redakce Choice
Apple jedná o koupi modemového obchodu Intel
Apple jedná o koupi modemového obchodu Intel
Google připravuje spuštění nové funkce pro prohlížeč Chrome. Jednoduchá, ale velmi užitečná inovace změní váš prohlížeč na bezplatný editor PDF. Na základě dokumentace v projektu Chromium připravil Google jednoduché řešení problému na adrese