NOVá FáZE PRO HERNí SMARTPHONY. ASUS SE STáVá PARTNEREM UNITY - ZPRÁVY

Nová fáze pro herní smartphony. Asus se stává partnerem Unity{h1}
Redakce Choice
Amazon je nejcennější značka na světě
Amazon je nejcennější značka na světě
Navzdory skutečnosti, že se segment herních smartphonů v poslední době příliš aktivně nerozvíjí, začali výrobci stejných smartphonů aktivněji spolupracovat s různými společnostmi spojenými s herním trhem.