SPOLEČNOST MICROSOFT SE ROZHODLA URYCHLIT ODSTRAŇOVáNí OPUŠTĚNýCH úČTŮ - ZPRÁVY

Společnost Microsoft se rozhodla urychlit odstraňování opuštěných účtů{h1}
Redakce Choice
Tým společnosti Foxconn micro-LED byl rozpuštěn
Tým společnosti Foxconn micro-LED byl rozpuštěn
Microsoft brzy začne mazat opuštěné účty, které byly dva roky neaktivní. Toto je uvedeno v aktualizovaném dokumentu v sekci podpory na webových stránkách společnosti. Mluvíme mimo jiné o účtech Xbox.