HONDA SVOLáVá 1,4 MILIONU VOZIDEL PO CELéM SVĚTĚ - ZPRÁVY

Honda svolává 1,4 milionu vozidel po celém světě{h1}
Redakce Choice
Apple jedná o koupi modemového obchodu Intel
Apple jedná o koupi modemového obchodu Intel
Společnost Honda potvrdila zahájení svolávací akce, která zahrnuje 1,4 milionu vozidel po celém světě. Důvodem pro svolání byla zjištěná porucha palivového čerpadla.